Панорамна туристическа екопътека

НАЦИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ЗАНАЯТИ И ИЗКУСТВА, ОРЕШАК -> МЕСТНОСТ "САДИНАТА" -> ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ И СОУ ЗА ПЛАНИНСКИ ВОДАЧИ, ЧЕРНИ ОСЪМ

Маршрутът започва от Националното изложение на художествените занаяти и изкуства - с. Орешак по пътя за вилната зона, през смесена букова гора, по широк землест път, плавно се изкачваме до местността "Кленето". След около час излизаме на открита поляна с прекрасна гледка към цялата долина на Черни Осъм, завършваща на юг с въздигащата се планинска верига на Балкана.

Погледът ни обхожда най-високите върхове на Централен Балкан - Амбарица, Купенът, Кръстците, Дюсчал, Жълтец, Юмрукчал (вр. Ботев). Оттук пътят ни продъкжава към кулата - върхова точка на "Садината" (860 м. н.в.). От "Садината" като от птичи поглед се раздиплят прекрасните живописни рътлини и гори на долината на Черни Осъм.

На изток погледът ни се рее над местностите "Иван дял", "Зли рът", и "Пряспа", изпъстрени с безброй планински поляни. В дъното, на югоизток, в тъмнозелено се издига "Здравченец", покрит с вековни букови гори.

На запад от долината на р. Черни Осъм погледът ни е спрян от стръмноспускащите се гористи ридове на местностите "Високата могила", "Глоговец", "Папратливец", "Расатила", "Кошутина" и "Конските извори". Могат да се видят, сгушени в китни гънки и приглушени долове, почти всички махали, прилежащи към с. Черни Осъм - "Гориначево", "Миленча", "Стругът", "Иваншница", "Тумбево", "Усойна", "Лешкоприсое", "Глушка", "Нешковци", "Стойновско", "Жеравица", "Кошутина" и "Бъзевото".

От това високо място се спускаме по стръмна горска пътека към с. Черни Осъм, скътано в долината, с долепените си къщи една до друга като наниз от двете страни на реката.

След 3-4 часа в двора на училището за планински водачи и Природонаучния музей, завършва излетът ни, изпълнен с емоция и възторг за всеки, докоснал се до приказната природа на Балкана и Черни Осъм.

Галерия със снимки

Месечен бюлетин

Анкета

Моля попълнете нашата анкета.

© 2018 - 2022 Община Троян - Информационно-културен център. Всички права запазени.