Западна част на Троянска Стара планина

ИЗХОДЕН ПУНКТ: КУРОРТНА ЗОНА - С. ЧИФЛИК

От тук можете да отидете до х. Хайдушка песен, х. Козя стена, х. Ехо, Троянски проход, Туристически комплекс Беклемето

Маршрут 1: От Чифлик до х. Хайдушка песен - по асфалтов път, на 3.5 км. (пеша, велосипед, автомобил).
От х. Хайдушка песен - х. Козя стена - маркирана пътека, 2 ч. 30 мин. Отсечката е стръмна, с голяма денивелация.

Зимно време пътеката преминава през лавиноопасни зони!

Маршрут 1.1: От х. Козя стена на запад до х. Ехо - маркирана пътека - 2 ч.
Хижата се намира в резерват "Козя стена", част на НП "Централен Балкан". През резервата се допуска единствено пешеходно преминаване само по маркираните пътеки!

Маршрут 1.2: От х. Коза стена на изток до: Троянски проход - маркирана пътека - 2 ч. 30 мин. (Зимната пътека е подходяща само за напреднали и добре подготвени туристи!); заслон Орлово гнездо - 4 ч., х. Дерменка - 5 ч. (В тази отсечка при мъгла да се следи зимната маркировка)


ИЗХОДЕН ПУНКТ: ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКС БЕКЛЕМЕТО (ТРОЯНСКИ ПРОХОД)

Маршрут 1: Туристически комлекс Беклемето (Троянски проход) на запад до х. Козя стена - 3 ч. (2 ч. 30 мин. от прохода)

Маршрут 2: Туристически комлекс Беклемето (Троянски проход) на изток до: заслон Орлово гнездо - 1 ч. 30 мин. (1 ч. от прохода); до х. Дерменка - 2 ч. 30 мин. (2 ч. от прохода); до хижа Добрила - 5 ч. 30 мин. (5 ч. от прохода)

 

Всички маршрути изискват подходяща за сезона екипировка, планинска застраховка и съобразяване с метеорологичноте условия, сезона, продължителността на светлата част на деня, числеността на групата и индивидуалните физически възможности на туристите.

Обърнете се към планински водач, ако не познавате района.

При бедствие използвайте национален номер 112.

Проверявайте предварително за актуална информация за планините на страницата на Планинска спасителна служба (www.pps-bg.bg)

Месечен бюлетин

Анкета

Моля попълнете нашата анкета.

© 2018 - 2022 Община Троян - Информационно-културен център. Всички права запазени.