Природонаучен музей – с. Черни Осъм

Природо-научният музей в с. Черни Осъм е място, изключително подходящо за семейна разходка. В него посетителите могат да разгледат не само голямото разнообразие на животинския свят  и, но и природните забележителности в Стара планина и близкия Национален парк ,,Централен Балкан“.

Началото на музейната сбирка е поставено през 1965 г. от местния учител по биология Илия Илиев, който заедно със своите ученици започва да събира животински и растителни видове. Постепенно колекцията, подредена в коридорите на училището, се разраства и през пролетта на 1976 г. е преместена в нова сграда. От 1 януари 1977 г. сбирката става филиал на Историческия музей в Ловеч, а като самостоятелен музей се оформя през 1992 г.

На двата етажа на Природонаучния музей се съхраняват над 700 експоната. Изложени са над 25 вида препарирани бозайници, а разходката сред експонатите е озвучена от аудиозаписи на животински звуци. На втория етаж върху цветни диорамни витрини с големи снимки е показана средата, в която живеят бозайниците - глигани, вълци, чакали, диви котки, сърни, благородни елени, елен-лопатар и др.

В стъклени витрини са изложени 11 вида риби, обитаващи река Черни Осъм, има и експонати на изчезнали видове. Посетителите могат да видят още 12 вида земноводни и 15 вида влечуги, характерни за района на Централна Стара планина. Голяма е и колекцията от насекоми.

В колекцията на Природонаучния музей има и над 120 вида птици - обитаващи равнината, водоеми и грабливи птици.

От 2000 година в Природонаучен музей - с. Черни Осъм се помещава Информационен център на Национален парк „Централен Балкан". По този начин посетителите имат достъп до информация за същността на Парка и за видовото разнообразие на неговата територия. В центъра се провеждат открити уроци от служители на НП „Централен Балкан" за ученици, мероприятия за отбелязване на дати свързани с опазване на околната среда и др.

През 2003 г. се осъществява проект „Природозащитен център на открито" в двора на Музея. В така наречената „Зелена класна стая" са представени меча бърлога, вълчо леговище, алпинеум с планински цветя и кръговратът на веществата в природата. Центъра представя малка част от дивата природа и е прекрасно място за провеждане на учебни часове.

Село Черни Осъм се намира в Северна България, на 12 км югоизточно от гр. Троян и в непосредствена близост (едва на 2 км. разстояние) от Троянският манастир. Освен посещение на музея, който е част от 100 национални туристически обекта, селото предлага възможност за практикуване на селски туризъм и е изходен пункт към х. „Амбарица“. Непосредствено до Природонаучния музей се намира единственото в страната училище за планински водачи.

Пред музея има малък паркинг. Към входа на музея са изградени рампи за улеснение на хората с увреждания.

Работно време - всеки ден от 8 - 12 ч. и 13 - 16 ч.

Входни такси: Възрастни - 3 лв., учащи и пенсионери - 2 лв.; за групи над 20 души: Възрастни - 1.50 лв., учащи и пенсионери - 1 лв.

Контакти: тел: 06962 2371

 

Повече информация за дейността на музея можете да откриете на: http://naturalsciencemuseum.eu

Месечен бюлетин

Анкета

Моля попълнете нашата анкета.

© 2018 - 2021 Община Троян - Информационно-културен център. Всички права запазени.