№14 - Да посетиш останките на една от най-старите църкви - раннохристиянска базилика "Св. Георги"

Раннохристиянска базилика „Свети Георги” е разположена между селата Ломец и Дълбок дол в местността Гергьова черква. Разположени върху малко платовидно възвишение, останките от базиликата от ІV – V век пазят историята и енергията на ранното християнство в България. Посети най-старата църква, обявена за паметник на културата с национално значение.

© 2018 - 2020 Община Троян - Информационно-културен център. Всички права запазени.