№9 - Да провериш колко са издържливи туристическите ти обувки в резерват "Козя стена"

Природният резерват „Козя стена“ е истински ботанически рай, в който виреят над 40 вида редки растения, включени в Червената книга на България. Сред вековни букови и буково-елови гори можеш да се насладиш на самодивско лале, теменуга и старопланински еделвайс. Ако си запален алпинист, изкачи един от най-красивите старопланински върхове – Връх Козя Стена.

© 2018 - 2020 Община Троян - Информационно-културен център. Всички права запазени.