Туристическа еко пътека "Жална" - с. Балканец

На центърът на селото е позиционирано информационно табло /КАРТА/ на маршрута. Тръгвайки, преминавате през цялото село в южна посока, като след около 2,5 км. стигате до табела, начало на туристическата екопътеката. Леко изкачване и в ляво по пътя продължавате до „КРАЛИМАРКОВИЯ МОСТ“. След него може да се подкрепите със студена изворна вода. Качвайки се на пътя, тръгвате вдясно по него, от двете му страни са построени дървени жилищни къщи, вървейки стигате до „ЛОВДЖИЙСКИЯ ПИКНИК“. Пътеката продължава по поречието на река Жална при пълноводие осеяно с множество водни каскади, а от двете страни многовековна букова гора. При голям ляв завой на пътя е поставена указателна табела в дясна посока, която Ви насочва към стръмен склон, след изкачването му сте вече в туристическо селище Беклемето. От там пътеката е свързана с римски път "ВИА ТРАЯНА", по който може след 2-3 часа на север да се върнете на изходна позиция в центъра на с. Балканец. Времето за преминаване на туристическа пътека Жална от табела начало до Беклемето е 2 часа.

Месечен бюлетин

Анкета

Моля попълнете нашата анкета.

© 2018 - 2023 Община Троян - Информационно-културен център. Всички права запазени.