Пещера "Райчова дупка"

,,Райчова дупка“ е най-дълбоката пропастна пещера в България. Намира се в резервата "Стенето", в Националния парк Централен Балкан, на северния склон на Троянско-Калоферската планина по горното течение на Малък Чаушов дол.  

Образувана е от циркулация на подземни води, които в продължение на милиони години са образували красивите пещерни галерии и богатството от скални образувания в недрата и. Пещерата е на две нива и е много разнообразна – в нея има големи зали, блокажи и срутища, два подземни потока, красиви синтрови езера, вкаменени водопади, драперии, сталактити, сталагмити и сталактони. Завършва с кален сифон (мястото, където подземният поток се губи). Обитавана е от много стенобионтни видове.

Първото проникване до дъното й е направено през 1971 г. от троянски пещерняци, а през следващите години изследователи от различни клубове са откривали все нови и нови галерии.

Местоположението й в резерват ,,Стенето“, в НП ,,Централен Балкан“, изисква при посещаването й с научноизследователски цели те предварително да бъдат съгласувани с МОСВ и Дирекцията на Парка.

Месечен бюлетин

Анкета

Моля попълнете нашата анкета.

© 2018 - 2024 Община Троян - Информационно-културен център. Всички права запазени.