Пещера "Птичата дупка"

Пропастната пещера ,,Птичата дупка“ се намира в източния дял на Троянския Балкан. Общата дължина на пещерата е 652 м, а дълбочината й  – 108 м. Името си носи от колонията жълтоклюни (хайдушки) гарги, която я обитава. Входовете й се намират северно от местността ,,Радия трап“ сред гора и за намирането им няма характерни ориентири.

Проникването в изключително красивата пещера изисква специална подготовка, така че не е препоръчително  да се извършва от неподготвени пещерняци.  Съществува и риск от изгубване в гората при търсене на входа й.

Тъй като се намира в резерват ,,Стенето“, в Национален парк „Централен Балкан”, за извършване на научно-изследователски проучвания в нея е необходимо те предварително да се съгласуват с МОСВ и Дирекцията на Парка.

Месечен бюлетин

Анкета

Моля попълнете нашата анкета.

© 2018 - 2024 Община Троян - Информационно-културен център. Всички права запазени.