№91 - Да чуеш рева на старопланинска мечка в природонаучния музей в с. Черни Осъм

Сред зелените хълмове на Централна Стара планина е сгушено китното малко селце Черни Осъм. Една от най-атрактивните забележителности там е Природонаучният музей, в чиито зали е уловен духът на Централна Стара планина с представената в него флора и фауна. Разгледай повече от 700 препарирани животни, насекоми и влечуги, обитаващи горите, върховете и реките на планината. За посетителите определено най-забавна е атракционната зала, в която всички изложени експонати издават своя специфичен вой.

© 2018 - 2020 Община Троян - Информационно-културен център. Всички права запазени.