№129 - Да научиш защо троянци са наричани белгийци

Стара градска легенда сравнява троянците с белгийци. Различни версии могат да се чуят и до днес от старите троянци-белгийци. Дали индустриалният дух, сметкаджийството, или местното управление по белгийски тертип дават този чудноват прякор, ела и чуй всички доказателства за хипотезите лично. Някои считат, че името идва от белгията – коравия камък, с който се точат косите.

© 2018 - 2020 Община Троян - Информационно-културен център. Всички права запазени.