№114 - Да си хапнеш вкусно сирене от местните производители

Тайната на вкуса отново е скрита в традицията на приготвяне. Троянската технология не прави компромис с качеството по отношение на производството на млечни продукти. Сиренето се произвежда с изключителното мляко от крави, овце и кози, които се отглеждат както в местни ферми, така и високо в Троянския балкан. В Троян е създаден и Институт по планинско животновъдство и земеделие, който извършва научно-изследователска, консултантско-внедрителска и производствена дейност в областта на животновъдството, овощарството и фуражното производство. Не пропускай да опиташ млечните продукти от троянските производители!

© 2018 - 2020 Община Троян - Информационно-културен център. Всички права запазени.