№110 - Да се изгубиш с удоволствие в красотата на биосферен резерват Стенето, за да преоткриеш себе си

Стенето е природен резерват, който обхваща цялото горно течение на река Черни Осъм и опазва естествени екосистеми по течението на реката. Стенето е всепризнато птиче царство – броят на установените видове птици е по-голям отколкото във всички останали старопланински резервати. В изключителното природно богатство убежище намират и кафявата мечка и семейството на видрите. Колорит в изумителната картина на резервата внасят и разнообразните растителни видове. Наслади се на красотата на природата, която притежава Троянският балкан.

© 2018 - 2020 Община Троян - Информационно-културен център. Всички права запазени.