Резерват "Козя стена"

"Козя стена" e най-малкият резерват в Национален парк ,,Централен Балкан“ и обхваща площ от 904 хектара. Създаден е през 1987 г. с цел опазване на застрашения от изчезване еделвайс и на вековните буково - елови гори.

Намира се в землището на троянското село Чифлик. Границата му се движи по северните склонове на връх Баба (1707 м.) на запад до връх Ушите, от тук продължава по билната част и се снижава най- ниско при х. ,,Хайдушка песен“, която остава извън северната му граница, и достига отново до 1670 м. при връх Козя стена.

Местността, в която се намира резерватът, е стръмна и трудно достъпна, но невероятно красива. Скалите израстват почти отвесно в горските площи или откритите пространства, а надморската височина варира между 1200 и 1600 м. Пресеченият релеф определя наличието на дълбоки речни корита, и гъста речна мрежа с множество потоци, оформящи течението на двете основни реки тук- Камачарска и Рогачева(Бели Осъм).

Въпреки малката си площ ,,Козя стена“ впечатлява с огромни масиви от вековни букови и смесени елово-букови гори. В резервата са установени около 40 растителни вида, които присъстват в списъците на редките или застрашени от изчезване растителни видове, сред които еделвайс, българско, червенодръжково и грациозно шапиче, кълбест салеп, широколистна мишовка, рохелова каменоломка, старопланинска теменуга, мечешко око, планински божур, ниско бясно дърво, мечо грозде, благоево бясно дърво, алпийски плаун и др.

На територията на резервата се намира скалният феномен Козя стена, както и други разнообразни скални форми, поради което в резервата съществува разнообразие от птици. Установени са около 68 гнездящи вида, сред които и редки грабливи птици като осояд, скален орел, уралска улулица и др. Резерватът е от първостепенно значение за преминаващите през него диви кози, както и дом на множество други бозайници, типични за Стара планина.

Най-подходящото време за посещение на резервата са летните месеци, когато можете пълноценно да се наследите на цялата красота на растителния и животински свят в резервата.

Повече информация за възможностите за туризъм на територията на Националния парк, както и подробен списъка с разрешени и забранени дейности на територията му, можете да откриете на www.visitcentralenbalkan.com

Още в тази категория: Биосферен резерват "Стенето" »

Месечен бюлетин

Анкета

Моля попълнете нашата анкета.

© 2018 - 2023 Община Троян - Информационно-културен център. Всички права запазени.