Хижа "Амбарица"

Намира се в северните склонове на Стара планина в м. Дълги дял, източно от вр. Момина могила, на 1503 м н. в. Състои се от две сгради с общ капацитет 111 места в стаи с по 2, 3, 4, 5 и повече легла и две спални помещения на нари. Новата хижа е масивна двуетажна сграда с капацитет 52 легла с общи вътрешни санитарни възли. Старата хижа е също масивна двуетажна сграда с капацитет 59 легла с външни санитарни възли. Сградите са водоснабдени и електрифицирани, отоплението е с печки на твърдо гориво. На разположение на туристите са: туристическа кухня и столова, лавка,салон с телевизор, забавни игри.

Изходни точки за хижата: местност ,,Смесите“ в с. Черни Осъм (3.00 ч.), х. ,,Незабравка“ (3.00 ч. със седалковата въжена линия от гр. Сопот и през х. ,,Добрила“), гр. Карлово (3 .00 ч. през х. ,,Хубавец“), гр. Сопот (6.15 ч.). Пътеките са маркирани.

Близки туристически обекти: вр. Левски (2166 м.) - 2.30 ч., вр. Голям Купен (2169 м.) -  3.00 ч., ,,Маркова дупка“ – 3.00 ч., х. ,,Добрила“ (3.00 ч.), х. ,,Дерменка“ (5.30 ч.), х. ,,Васил Левски“ (4.30 ч.), х. ,,Хубавец“ (4.00 ч.), х. ,,Плевен“ (4.00 ч. през вр. Костенурката), х. ,,Яврова лъка (2.00 ч.)

Контакти: ФБ страница - https://www.facebook.com/ambaritsa/about и тел. 02 491 0005; 088 789 5662

Месечен бюлетин

Анкета

Моля попълнете нашата анкета.

© 2018 - 2022 Община Троян - Информационно-културен център. Всички права запазени.