Природна забележителност водопад "Банковски скок"

Намира се в землището на гр. Троян, северно от шосето за мах. Балабанска, на Буков дол. В горната част на водопада (встрани от скока) има извор, до който води пътека, идваща от гр. Троян.

Месечен бюлетин

Анкета

Моля попълнете нашата анкета.

© 2018 - 2023 Община Троян - Информационно-културен център. Всички права запазени.