Религиозен туризъм

Църква "Св. Всях Светих" – с. Голяма Желязна

Каменната църква ,,Св. Всях Светих“ се намира в село Голяма Желязна, на 32 км. от общинския център Троян. Храмът е осветен през 1858 г. на празника ,,Всях Светих“. В архитектурно отношение постройката принадлежи към псевдобазиликалния храмов тип.

Главен майстор на строежа е Дочо Цонев от гр. Сопот, а иконостасът е изписан от троянския зограф Пенчо х. Найденов, като част от иконите са рисувани още около 1860 г. Интересна е и каменно-пластичната украса на църквата с фигури на гълъби, змии (лами), маска на мъж, които се отличават с ясно скулпториране на образите.

Въз снова на характерните стилови особености, отнасящи го към 18 в. и следваните по-рано прототипи, може да се предполага, че иконостасът на църквата е най-старият паметник на църковната дърворезба в Троянско.

Църквата може да бъде посетена след заявка в кметството на селото – тел. 06957/ 22 66

Месечен бюлетин

Анкета

Моля попълнете нашата анкета.

© 2018 - 2024 Община Троян - Информационно-културен център. Всички права запазени.