Археологически обекти

"Состра" (от старогр. пояс, превръзка, преграда) е шестата крайпътна станция по римския път ,,Виа Траяна“, който свързва провинция Долна Мизия с Тракия. Останките от нея се намират на 12 км. северно от Троян и на 28 км. южно от Ловеч. Римската крайпътна станция и кастел Состра са разположени върху територия, която в Предримската епоха (Ι хил. пр. Хр.) се свързва със земите, населявани от тракийското племе кробизи. Този комплекс е…
Троян е една от общините, през които преминава античният път ,,Виа Траяна“ - древна пътна артерия, свързваща Рим с Източните провинции на империята и Близкия изток. Той е и сред най-дългите и добре проучени римски пътища в България. Първите римски пътни строежи върху вече използвани тракийски пътища датират още от управлението на император Нерон (69 г. сл. Хр.), но окончателното прокарване на пътя се свързва с името на император Траян…

Месечен бюлетин

Анкета

Моля попълнете нашата анкета.

© 2018 - 2024 Община Троян - Информационно-културен център. Всички права запазени.