Петък, 23 Октомври 2020 10:26

Заповед РД-01-179/23.10.2020 г. на РЗИ-Ловеч, касаеща прилагането на противоепидемични мерки в общините Троян и Ловеч в периода 24.10.2020 г. - 8.11.2020 г.

Месечен бюлетин

Анкета

Моля попълнете нашата анкета.

© 2018 - 2021 Община Троян - Информационно-културен център. Всички права запазени.