Сряда, 24 Юли 2019 11:19

От началото на месец октомври всички хотелиери и лица предоставящи настаняване, трябва да подават информация към ЕСТИ, съгласно изисквания от Закона за туризма

Считано от 01.10.2019 г. всички хотелиери и физически лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, трябва да подават информация към ЕСТИ (Единна система за туристическа информация), съгласно изискванията на чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма.

Съгласно изискванията на чл. 116 от Закон за туризма, Лицата, извършващи хотелиерство, водят регистър за настанените туристи със съдържание на данните, утвърдени от министъра на туризма. Регистърът се води чрез: централизирана информационна система, поддържана от министъра на туризма, достъпна чрез публично уеб-базирано или друго приложение за онлайн достъп; избрана от лицето, извършващо хотелиерство, информационна система, отговаряща на изискванията на Закона за електронното управление; на хартиен носител по образец, утвърден от министъра на туризма и публикуван на интернет страницата на Министерството на туризма.

Крайният срок за регистриране на профил на лицата, извършващи дейност в обекта в ЕСТИ, е 30 септември 2019 г. Към момента всеки хотелиер може да подава заявка за регистрация в реална среда на ЕСТИ на http://esti.tourism.government.bg. Адресът е достъпен и чрез интернет страницата на Министерство на туризма, секция ЕСТИ.

Община Троян публикува на официалната си интернет страница www.troyan.bg и на туристическия сайт www.visit.troyan.bg видео инструкции за работа и попълване на данни, предоставени от Министерство на туризма.


Видеоклиповете са предоставени от Министерство на туризма!!!

Видеоклиповете са публикувани в Youtube, поради което е възможно да получавате реклами с независещо от Община Троян съдържание!!!


ВИДЕО ОБУЧЕНИЯ

Създаване на достъп до ЕСТИ


Подаване на данни към ЕСТИ


Управление на потребители и места за настаняване на ЛИДО


Преглед на данни за места за настаняване и обобщени данни за нощувки


Вход в системата


Справки в ЕСТИ за потребители от общини


Инсталиране на удостоверителни вериги на B-TRUST

Месечен бюлетин

Анкета

Моля попълнете нашата анкета.

© 2018 - 2020 Община Троян - Информационно-културен център. Всички права запазени.