Дървета

Кълбовиден шестил на ул. Христо Ботев №191

Аз съм Кълбовиден шестил, твоето ново дърво в квартала!

Тук съм от 2019 г. Бих искал да порасна голям и кичест, а след години да правя сянка на твоите внуци.

Да им разкажа за твоите първи стъпки, първата целувка, за най-големите ти пакости и радости, а те да ме пазят и обичат като теб.

© 2018 - 2023 Община Троян - Информационно-културен център. Всички права запазени.