Дървета

Кълбовиден шестил на ул. Симеон Велики №9

Аз съм кълбовиден шестил, твоето ново дърво в квартала!

Тук съм от 2020 г. Ще се радвам да се грижиш за мен и да ме пазиш, като не лепиш обяви и не чупиш клоните ми.

Аз ще ти се отблагодаря с усилията си да направя въздуха, който дишаш, по-чист, а квартала - по-зелен и красив.

© 2018 - 2023 Община Троян - Информационно-културен център. Всички права запазени.